Nieuws

Integraal gezondheidsmanagement als sleutel tot succes

Het behalen van bedrijfs- en ondernemersambities vraagt om een gedegen gezondheidsbeleid voor alle werknemers. Vergrijzing en slechte leefstijl zijn maatschappelijke ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op het behalen van de bedrijfsambities. Werknemers met een ongezonde leefstijl hebben een vergrootte kans op lichamelijke en mentale klachten met als gevolg dat de kans op verzuim wordt vergroot en de productiviteit wordt verlaagd. Als organisatie wilt u dat uw werknemers zo lang mogelijk gezond blijven en gemotiveerd naar het werk gaan. Om de bedrijfscontinuïteit binnen uw organisatie te waarborgen is het noodzakelijk om te werken aan Integraal Gezondheidsmanagement (IGM). IGM is het systematisch managen van gezondheid als integraal onderdeel van het strategische beleid van een organisatie. THP² Europe heeft veel ervaring met deze methodiek en hanteert hem bij het adviseren en begeleiden van organisaties op het gebied van gezondheidsbeleid. Meer weten over THP2, klik hier.

Door te werken aan IGM bevordert u op een systematische manier de arbeidsgezondheid van uw werknemers met als doel om een positieve bijdrage te leveren aan uw bedrijfsambities. Gezondheid is een vitale menselijke waarde. In de definitie van de wereld gezondheidsorganisatie (WHO) staat de positieve waarde van gezondheid voorop, en wordt tevens het integrale karakter benadrukt (fysiek, mentaal en sociaal welbevinden) die tevens een economische waarde vertegenwoordigd, voor arbeidsorganisaties, maar ook voor de maatschappij als geheel. Voor individuen is gezondheid een voorwaarde voor het vermogen om zelfstandig inkomen te genereren en voor bedrijven zijn gezonde medewerkers van belang voor de productiviteit en het innovatief vermogen.

In de huidige kenniseconomie vormen voor de meeste organisaties de medewerkers het grootste kapitaal en worden ze gezien als concurrentiewapen. Dit menselijk kapitaal en de gezondheid ervan is essentieel voor een goede bedrijfsvoering. IGM is daarmee een strategisch thema, waarop bedrijven relatief veel invloed hebben. IGM wordt in verband gebracht met goed werkgeverschap, goed ondernemerschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De invloeden van gezondheidsmanagement zijn zowel intern als extern merkbaar. Intern kan gedacht worden aan effecten op motivatie, tevredenheid, betrokkenheid, inzetbaarheid, verzuim, omzet, innovatief gedrag etc. Extern kan het invloed hebben op imago, klantrelaties en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Kortom; gezond ondernemen is goede zaken!

Werkwijze THP² Europe en Integraal Gezondheidsmanagement
Ziekteverzuim, verminderde inzetbaarheid, verminderd presteren of algemene gezondheidsklachten vragen om meetbare en doelgerichte oplossingen. Daarom is het nodig de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers op een valide en uniforme wijze in kaart te brengen. Dit is essentieel voor het doen van goed onderzoek en om de afstemming met gezondheidsinterventies zo optimaal mogelijk te maken. Om dit te bereiken werkt THP² Europe vanuit de methode Integrale Gezondheidsmanagement.

Samen met u werkt THP² Europe aan het uitzetten van Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en Gezondheid Checks voor werknemers. Een PMO kan zonder aanleiding van gezondheidsklachten of indicatie worden aangeboden aan werknemers met oog op mogelijke gezondheidsrisico’s. Een PMO kent drie kerndoelen:
  1. Preventie van beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen bij werknemers
  2. Bewaken en bevorderen van gezondheid bij werknemers in relatie tot het werk
  3. Bewaken en verbeteren van het functioneren en inzetbaarheid van medewerkers

Waarom kiest u voor THP² Europe: • Innovatief, vernieuwend en vooruitstrevend • Preventief/ pro-actief werkwijze • Werken vanuit organisatie, mens en omgeving • THP² sluit aan bij wat er al is • Draagvlak realiseren binnen uw organisatie • Persoonlijke begeleiding en aanpak • Dienstverlening is altijd wetenschappelijk onderbouwd • Landelijke dekking ( ook voor interventies), eventueel met mobiele test -unit op nagenoeg iedere gewenste locatie inzetbaar In een eerste gesprek kijkt samen met u naar de mogelijkheden en wat u met het Preventief Medisch Onderzoek wilt bereiken. De inhoud van het PMO wordt maximaal afgestemd op de doelstellingen uw organisatie en de taakeisen van het personeel. Op basis hiervan wordt samen met u een stappenplan opgesteld voor het implementeren van integrale gezondheidsmanagement. Hierna wordt het PMO traject gestart binnen uw bedrijf. Alle data dat wordt verzameld wordt uiterst discreet opgeslagen in de Health Portal. De Health Portal voldoet aan alle AVG normen en is maximaal beveiligd voor privacy. Om het hele proces vorm te geven maakt THP² Europe gebruik van de Plan Do Check Act (PDCA) cyclus. Door gebruik te maken van de PDCA-cyclus is THP² Europe in staat om Integraal Gezondheidsmanagement succesvol te implementeren. In onderstaand figuur ziet u de vier fasen met korte beschrijving. Meer weten over THP2, klik hier.
delen: